Światłowodowy osprzęt
telekomunikacyjny
Radiokomunikacja
E2000/PC
Złącze jednomodowe i wielomodowe standardu E2000/PC
FC/PC
Złącze jednomodowe i wielomodowe standardu FC/PC
SC/PC
Złącze jednomodowe i wielomodowe standardu SC/PC
ST/PC
Złącze jednomodowe i wielomodowe standardu ST/PC
E2000/APC
Złącze jednomodowe standardu E2000/APC
FC/APC
Złącze jednomodowe standardu FC/APC
SC/APC
Złącze jednomodowe standardu SC/APC
© 1993 - 2014 INEXIM. All logos and trademarks on this site are property of their respective owners.